210 6009389

Ψηφιακοί Ταχογράφοι

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση – βαθμονόμηση και μεταφόρτωση δεδομένων από όλους τους ψηφιακούς ταχογράφους. Αναβαθμίζουμε το ψηφιακό ταχογράφο σας να...

Δείτε Περισσότερα...

 

Αναλογικοί Ταχογράφοι

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση – έλεγχο – ρύθμιση – επισκευή και την έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας όλων των τύπων μηχανικών και ηλεκτρονικών ταχογράφων.

Δείτε Περισσότερα...

Περιοριστές Ταχύτητας Κοντέρ Ταχογράφοι , TachoMeter – Siskos , Κορωπι , Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση και ρύθμιση περιοριστών ταχύτητας ( ηλεκτρονικούς και μηχανικούς) σε φορτηγά και λεωφορεία. Επίσης προγραμματίζουμε και ..

Διαβάστε Περισσότερα...

Χάρτης

 

Προφίλ

 

Πληροφορίες

 

Επικοινωνία